وسایل کنترل کیفیت

 

فانتوم دینامیک Dynamic Phantom

فانتوم دینامیک

این فانتوم دینامیک براساس ویژگی های آناتومیکی و شکل و چگالی و... بدن انسان ساخته شده است که شامل یک مجموعه از شبیه سازی حرکت و شبیه سازی  تنفس که فواصل بین تنفس ها قابل تنظیم است. که برای اندازه گیری های  IGRT بسیار مناسب می باشد.
 

 

مشخصات:

Requested tools for IMRT treatment;
Verifications of IGRT plan dosimetry and dose measurement;
Respiratory activity frequency adjustable, 4 to 50 t /m;
Multi-location absolute dosimetry verification;
Laser marker on surface of phantom, easy for laser alignment;
Routine statistic testing and adjusting of accelerator;
Have the ionization chamber inserts of variety tissue densities; Optional inserts are available to support a variety tissue densities, detector including ionization chamber、MOSFET and TLD’s.
 
فانتوم بدن IMRT Phantom——Body

فانتوم بدن IMRT

از جنس آکریلیک ساخته شده و دارای مواد معادل ریه ومعادل بافت و استخوان است ک همی تواند همراه با انواع چمبرها و همچنین حداکثر 9 عدد فیلم مورد استفاده قرار گیرد.

 

 
فانتوم سر IMRT Phantom——Head

فانتوم سر IMRT

از جنس جامد معادل آب ساخته شده است و دارای مواد معادل استخوان و بافت است.

 

 

 
وسیله تنظیم ایزوسنتر Isocenter Alignment Instrument

وسیله تنظیم ایزوسنتر

مشخصات:

Adjusting range of STD: 45~65mm;adjusting accuracy: ±1mm;adjusting range of SSD: 140~ 110cm;Max. verification range: 14"×17"

 
فانتوم جامد Solid Phantom

فانتوم جامد

ابعاد:

30cm×30cm×30cm

 
Cassette Holder

Cassette Holder
 

مشخصات:

Adjusting height range: 0.3~1.6m; adjusting length range: 0.25~1m;Max. cassette size: 14"×17";Rotates the cassette 360° .

 
فانتوم آب Water Phantom

فانتوم آب

ابعاد:

30cm×30cm×45cm

 
دوزیمتر 10 کاناله نیمه هادی 10-Channel Semi-Conductor Dosimeter

دوزیمتر 10 کاناله نیمه هادی

مشخصات:

Energy effect range: cobalt MV X-ray, 5-15MeV electron ray; measure range: 5-10cGy/min;sensitivity: 100nc/GyLinear:0.5%0.5-5.0cGy/min);BNC plug, adapt directless semi-conductor detector; Composite of dosimeterten detectors(with a 2m cable), a 15m cable and a potable computer.

 
Intellectualized Dosimeter

Intellectualized Dosimeter
 

 

A new generation of high accuracy dosimeter with accurate graphite ionization chamber, making it more beautifulsmallerportable and reliable; more convenient for using, comply with IEC60731.mainly used for testing of clinical dosage of various radiotherapy machine. This instrument has corrective function for temperature and pressure correction factors and adjustable polarized voltage. The polarity can be reversed.

 
Intellectualized  Dosimeter

Intellectualized Dosimeter
 

 

A new generation of high accuracy dosimeter with accurate graphite ionization chamber, making it more beautifulsmallerportable and reliable; more convenient for using, comply with IEC60731.Adapt the diagnosis level ionization chamber and long-pole ionization chamber, can be used for quality assurance of medical X-ray machines and CT scanners.

Intellectualized  Dosimeter

Survey Meter
 

نمایندگی دوزیمترهای محیطی MIRION, RADOS برای مقاصد مختلف.

 RDS-31 Multi-purpose Survey Meter

RDS-30 Survey Meter

 
Build-Up Cap

Build-Up Cap
 

از جنس آکرلیک و مس که قابل استفاده برای انواع دوزیمتر ها می باشد.

 
Ionization Chamber

Ionization Chamber
 

0.1cm2                                      Dosage measure in X knife and γ knife’s

0.2cm2                                     Dosage Measure in treatment level

0.6cm2                                     Dosage Measure in treatment level

 
X-Omat V Film

فیلم هایX-Omat V
 

ابعاد:

 33*41 cm,50 pieces/box; 10*12 in,50 pieces/box

 
فیلم های X-Omat TL Film

 فیلم های X-Omat TL
 

10*12 in,50 pieces/box

 
فیلم های EC-L Film

 فیلم های EC-L
 

ابعاد:

         35*43 cm,100 pieces/box

        11*14 in,  100 pieces/box

        10*12 in,  100 pieces/box

 
فیلم های EDR2 Film

 فیلم های EDR2
 

ابعاد:

 10*12 in,50 pieces/box; 35*43 cm,50 pieces/box;

 
کاست EC-V Cassette

کاست EC-V
 

ابعاد:

14''×17'' 、10''×12''.

 
کاست EC-L Cassette

کاست EC-L
 

ابعاد:

 C1-35*43 cm、C1、35*43 cm

 
Body Caliper

Body Caliper
 

Measure length: 0.5m, Accuracy: 0.1mm

 

 
Preview